Göksvalla

2017. 06.27

 

Nu har det börjat hända saker i Göksvalla utanför Fjugesta. Vi påbörjade en undersökning av en boplats från järnålder i går (måndag) och idag hittade vi dessa saker vid metaldetektering. Till vänster en del av ett hästbetsel med förmodad datering till vikingatiden. Till höger en koppar- eller bronsring. Kan det vara en ringsölja?

 

 

I artikeln nedan finns bild på ett helt betsel.

 

Rapport över metallsökeri på Gamlegården-Brittås vid Ulvåsa i

Ekebyborna socken (Raä 63:1), Östergötland

Lst dnr 431-1707-17

Rapport 170420 av Martin Rundkvist med bidrag av Tobias Bondesson

 

 

 

Copyright 2016 Arkeologgruppen i Örebro AB

Senast uppdaterad den 28 juni 2017